Tạp chí Thợ Code

Nodejs

Cài đặt/ sử dụng mọi phiên bản Nodejs với nvm (Node Version Manager)

Thế giới Nodejs thật khó hiểu và đầy khổ đau nếu chúng ta cài tùm lum phiên bản khác nhau mà không có cách nào nhanh gọn lẹ hơn là đi kiếm nguyên cục source cài đặt đúng version cần thiết rồi cài thủ công tùy theo OS. Có đó, xài nvm (Node Version Manager) hỗ trợ các platform unix, MacOS, WSL.

Cài đặt Node.js phiên bản "mới nhất" trên Ubuntu WSL2

Mặc định nếu cài đặt một cách truyền thống bằng lệnh sudo apt install nodejs thì chỉ có phiên bản 10.x, lý do vì đây là phiên bản “mới nhất” là thằng package manager apt này có được.