Tạp chí Thợ Code

NhatKyMayMua

Gắn thêm AWS Cloudfront vào hệ thống Serverless API: API Gateway - Lambda (Nodejs) - MongoDB Atlas

Lại một cuối tuần nữa đến, nhớ mới hồi nào còn event canh giựt cô hồn thấm thỏm lo sợ cô hồn mạng tràn vô manh động quá mà không có kịp scale thì server ngủm củ tỏi mà giờ đã gần cuối tháng, nằm gác cẳng lên kèo đợi bắc ấm nước pha miếng trà ăn bánh trung thu rồi. Nghĩ ngồi không hoài làm thì sao để cuối năm có chuyện mà đi làm CHE được nên Chiên Da ráng bày thêm trò, trước là để đảm bảo an ninh hệ thống, tăng cường khả năng hiện đại hóa công nghệ hóa. Sau là để nhân dịp cuối năm sắp đến có nhiều chuyện mà tâm sự cùng lãnh đạo.

Xây dựng Serverless API với AWS API Gateway, Lambda (Nodejs), MongoDB Atlas

Cấp Cao Chiên Da được chủ tạch Tập đoàn Toàn Đập Đá giao nhiệm vụ trong một tuần phải xây dựng xong hệ thống quản lý thông tin thiết bị để phục vụ công tác chào mừng đại lễ kỷ niệm sắp tới. Hệ thống khá phức tạp với nhiều thành phần công nghệ khác nhau, trong đó có một module cần một API nho nhỏ để gọi lấy thông tin là chính, việc cập nhật thông tin cũng cần nhưng không cần tức thì, chủ yếu dùng cho việc thống kê vào cuối ngày là chính.