Tạp chí Thợ Code

DevOps

AWS, ChatGPT, Discord/ Whatever

Lần này để hòa theo không khí nhà nhà ChatGPT, người người ChatGPT như ngày hội toàn dân lên đồng vì ChatGPT và cũng để làm tốt công tác đú trend, nên mình sẽ kể về chuyện Xây dựng Bot chat Discord tích hợp ChatGPT hót hòn họt mấy hôm nay. Xin chú ý, mình không có bán account nên mình không giúp gì được về vấn đề này, tuy nhiên có thể giới thiệu bạn đọc cho một vài mối lái lùa gà uy tín, hehe 😁😁

Cài đặt/ sử dụng mọi phiên bản Nodejs với nvm (Node Version Manager)

Thế giới Nodejs thật khó hiểu và đầy khổ đau nếu chúng ta cài tùm lum phiên bản khác nhau mà không có cách nào nhanh gọn lẹ hơn là đi kiếm nguyên cục source cài đặt đúng version cần thiết rồi cài thủ công tùy theo OS. Có đó, xài nvm (Node Version Manager) hỗ trợ các platform unix, MacOS, WSL.

Làm sao để publish package lên Nuget.org

Thời đại của package manager nên để cho sướng thay vì phải đi copy references rồi lo khác version.

Cài đặt Node.js phiên bản "mới nhất" trên Ubuntu WSL2

Mặc định nếu cài đặt một cách truyền thống bằng lệnh sudo apt install nodejs thì chỉ có phiên bản 10.x, lý do vì đây là phiên bản “mới nhất” là thằng package manager apt này có được.